1. Osobný výklad
Údaje potrebné na vypracovanie: krstné meno, dátum a čas narodenia, miesto narodenia
/ užitočné je napísať aj dátum a čas narodenia partnera / partnerky.

Každý osobný výklad obsahuje:
- podrobnú charakteristiku osobnosti
– potenciál osobnosti, jeho talent , schopnosti, zábrany a obmedzenia, prednosti, slabiny, aké výzvy, krízy a zmeny sú pred Vami, vplyv okolia , priateľov a rodiny na Váš život, popis zdravotného stavu, choroby, ktoré Vás môžu ohroziť a zdravotné odporúčania
- pracovná oblasť - v akej pracovnej oblasti sa treba realizovať, aby sa dosiahla najväčšia spokojnosť
- Aké sú predpoklady pre duchovný a osobný rozvoj
- Vzťah k cestovaniu, aj k iným kultúram
- Vzťah k deťom
- Finančná situácia
- Poradenstvo pri výbere vhodného partnera
- Rodinné poradenstvo (vzťahy s deťmi, rodičmi, s partnermi) ako predchádzať krízam vo vzťahoch v rodine ako nezabiť seba alebo svojich blízkych
- Zhodnotenie obdobia, v ktorom sa osobnosť nachádza a predpovede na nasledujúce mesiace poprípade roky
2. Astrologický výklad pre dieťa
Je vhodnou pomôckou rodičom pri výchove a usmerňovaní života svojho dieťaťa. Potrebné je: krstné meno dieťaťa, dátum, čas a miesto narodenia dieťaťa.
Obsahuje:
- charakteristiku dieťaťa – vnútornú a vonkajšiu psychiku
- schopnosti, nadanie, intelekt
- poslanie v živote dieťaťa
- ako správne podporovať jeho rozvoj
- určenie a výber správnej motivácie pre jeho štúdium
- predpoklady pre šport
- ako správne upútať pozornosť dieťaťa
- vplyv kamarátov, rodiny a okolia na jeho vývoj
- zdravotný stav a ako predchádzať vzniku vážnejších chorôb
- čoho sa pri výchove vyvarovať, a čím naopak nešetriť