3. Poradenstvo pre podnikateľov (na základe vypracovaného horoskopu)
Potrebné údaje: dátum, čas a miesto narodenia spoločníkov, konateľa firmy, dátum založenia firmy, dátumy narodenia obchodných partnerov a zamestnancov

– správny výber vhodných obchodných partnerov
– určenie správneho časového okamihu na začatie podnikania, jeho ukončenia, vzniku a zániku firmy, obchodných záväzkov a podpisov zmlúv
– pomoc pri výbere vhodných zamestnancov
– a iné podľa požiadaviek