Najčastejšie otázky

1O čom je vlastne astrológia?
Astrológia je veľmi starý vedný odbor. Prvé poznatky o nej sa datujú z čias staroveku, okolo 3000 rokov p.n.l. Poznali a využívali ju už starí Egypťania, ktorí ju však nevymysleli, ale „zdedili“ po predchádzajúcej civilizácii. To však znamená, že astrológia bola známa a využívaná ešte pred starovekom. Tento odbor tak prežil tisícročia a v takmer nezmenenej podobe sa využíva dodnes. Astrológia skúma a vysvetľuje súvislosti medzi postavením nebeských telies a dianí na Zemi, čo nám dáva možnosť pozrieť sa na naše dianie „z nadhľadu“. Ľuďom ukazuje ich možnosti, danosti, potenciál a vhodné spôsoby ich využitia. K ničomu však nenúti – netvorí osud, iba v ňom vie čítať a poradiť.
2Je astrológia neomylná?
Otázka by lepšie znela, či je interpretácia situácie neomylná. Pretože situácia a budúce okolnosti sú už zhruba vytýčené, je len na skúsenom astrológovi, či a do akej miery dokáže tieto informácie správne vyčítať a interpretovať klientovi. Dobrý astrológ tak vie byť skutočne cenným poradcom pri bežných, ale aj ťažších životných situáciách. A na astrologius.eu dobrého astrológa skutočne nájdete.
3Čo to má spoločné s veštením?
Nič. Veštenie je úplne iná disciplína ako astrológia. Veštenie, viac či menej spoľahlivé, sa pasuje do role, že presne predpovedá, čo sa stane. A čím ďalej do budúcnosti predpovedá, tým je menšia pravdepodobnosť odohrania sa danej predpovede, keďže sme ľudia, ktorí majú vlastnú, slobodnú vôľu. Astrológia neveští, ale poukazuje na tendencie.
4Nestačí horoskop v novinách?
Horoskopy, ktoré sú bežne dostupné v novinách sú veľmi zjednodušenou a dalo by sa povedať nespoľahlivou formou astrológie. Pri výpočte týchto horoskopov sa nikdy nemôže brať do úvahy jedinečná osobnosť jednotlivca, ale robí sa horoskop pre „masy“. To však ľahko skĺzava k zovšeobecňovaniu a nepresnostiam. Kto chce mať naozaj spoľahlivého radcu a pomocníka do ďalších dní, najlepšou voľbou je pre neho nechať si vypracovať osobný astrologický výklad, priamo na mieru. Jeho vypracovanie je veľmi náročné, preto je to vždy platená služba, ale kvalitatívne je niekde úplne inde ako bežné novinové horoskopy.
5Prečo treba pre výpočet čas a miesto narodenia?
Keďže astrológia zakladá svoj výpočet na vzťahu narodenie človeka vs. presné postavenie hviezdnej oblohy voči nemu, je nutné poznať miesto a čas narodenia. Celý vesmír je neustále v pohybe a zadanie týchto súradníc slúži ako koordinát pre presné určenie postavenia planét voči danému človeku. Výpočet bez znalosti miesta a času by bol nepresný.
6Čo je to numerológia?
Numerológia je veda o číslach. Je potrebné si uvedomiť, že čísla nevyjadrujú iba kvantitu, ale aj kvalitu. Každé číslo má svoju neviditeľnú vibráciu a silu, preto je veľmi užitočné poznať vplyv čísel, ktoré na nás majú celoživotný vplyv. Je to predovšetkým dátum nášho narodenia. Numerológia tak slúži ako veľmi dobrý doplnok astrológie. Jej počiatky sa datujú podobne ako pri astrológií, pričom významnou osobnosťou numerológie je aj Pytagoras, ktorý na nej postavil celú svoju filozofiu a náboženské hnutie. Toto učenie využíval aj Platón, podľa ktorého sú čísla vnímateľnou podobou neviditeľného, čo môžeme skúmať pomocou dedukcie. Na pozorovaní a dedukcii je numerológia založená.